K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Výrub nad Amfiteátrom (ne)bude?

TELEVÍZIA KOŠICE, 20.04.2016 16:49 | Spravodajstvo
Aktualizácia - doplnenie 21.04.2016
S prvotným návrhom výstavby pôvodne súhlasila aj Univerzitná nemocnica, ako dotknutá strana a vlastník pozemkov. Po čase ale názor zmenila a túto alternatívu zavrhla. Priklonila sa k druhej, ktorá si ale vyžiada likvidáciu veľkej časti zelene a výrub viac ako 20 drevín. Podľa vyjadrenia hovorkyne nemocnice Ladislavy Šustovej je UNLP jasne za druhú alternatívu: "Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice v roku 2013 nesúhlasila s predĺžením platnosti územného rozhodnutia z roku 2011, z dôvodu, že navrhovaná trasa pretínala existujúcu hlavnú vnútornú komunikáciu na Triede SNP. Viedla cez existujúce parkovisko a vyúsťovala na Triedu SNP nad mostom. Realizáciou cesty podľa plánu z roku 2011 by došlo k rozsiahlej komplikácii dopravy v areáli nemocnice a k ďalšiemu obmedzeniu parkovania, ktoré je už teraz nedostatočné a bola by narušená ochrana majetku nemocnice, nakoľko by sa celý areál stal otvoreným. V súčasnosti je riešenie s investorom dohodnuté a čakáme na súhlas kompetentných ministerstiev s realizáciou zámeny pozemkov."

Z tejto reakcie sa zdá, že ochranári, napriek deklarovanej dobrej vôli zo strany investora, v snahe uchrániť stromy a zeleň neuspejú. 

Protichodný názor má ale mesto. "Mesto Košice, na základe podnetu primátora mesta Richarda Rašiho, iniciovalo ďalšie rokovania investora projektu „Nová Terasa“ s vlastníkom pozemku - UNLP, aby sa dohodli o zámene pozemkov. Z tohto dôvodu Mesto Košice nevydá súhlas s výrubom 24 náletových drevín a 1073 metrov štvorcových krovinatých porastov a na základe nášho podnetu investor sťahuje svoju žiadosť. Po zámene pozemkov bude dopravné napojenie na Triedu SNP riešené podľa verzie „A“, čiže s minimálnym dopadom na životné prostredie," uviedla pre TV Košice hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Linda Šnajdárová.

-------------------------------

Pre výstavbu prístupovej cesty k obytnému súboru Nová Terasa by mali skoliť viac ako dvadsať stromov.

Spor medzi košickými ochranármi a investormi projektu Nová Terasa spolu s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura pokračuje. Jablkom sváru je dopravné riešenie napojenia projektu na Triedu SNP. Pôvodne mali cestu vybudovať hneď za nemocničným mostom, na pozemku patriacom nemocnici pri schátranom objekte. Takéto riešenie by si vyžiadalo výrub len niekoľkých stromov. Po zmene riaditeľa ale UNLP zmenila kurz a príkláňa sa k druhej alternatíve, ktorá ráta s výrubom niekoľkých desiatok drevín. "Podľa nás by cesta mala viesť po pôvodnej trase, kde by bol zásah do zelene plošne oveľa menší a nedošlo by k likvidácii celého zeleného pásu po pravej strane Triedy SNP a k výrubu toľkých stromov," povedal pre TV Košice aktivista Ladislav Rovinský.

Nový plán počíta s výrubom asi 25-tich stromov, ako aj mnohých ďalších kríkov. Čistka sa ťahá od mosta, nazývaného aj nemocničný, až po amfiteáter. Zatiaľ ale nie je jasné, ktorú verziu projektu vo finále zrealizujú. Ešte vo februári sa uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami projektu Nová Terasa, ako investorom, a Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura. Projekt má na starosti spoločnosť spadajúca pod investičnú skupinu Penta. "Záverom stretnutia bola dohoda, že obe strany vyvinú maximálne úsilie, aby sa výsledným riešením stala prvotná verzia projektu, ktorú preferujú aj občianski aktivisti," uviedol hovorca Penta Investments Gabriel Tóth.

Ak by dohoda skutočne našla uplatnenie aj v praxi, aktivistov by to len potešilo. "Ak by to tak naozaj dopadlo, bolo by to výborné riešenie. Už som listom oslovil aj nového ministra," dodal L. Rovinský.

Stanovisko od UNLP sme zatiaľ nedostali. Celú záležitosť musí ešte posúdiť aj ministerstvo zdravotníctva.

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

Váš tip
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
146
videní
00:30
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1053
videní
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
881
videní
01:10
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1602
videní
01:37


Facebook loginGoogle login