K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Uzamykateľné kontajneroviská chce aj Staré mesto

TELEVÍZIA KOŠICE, 15.12.2016 18:15 | Spravodajstvo
Trináste zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré mesto rokovalo o 36 bodoch. V úvode poslanci stiahli prerokovanie Všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách v obchode a prevádzkach, keďže mestské zastupiteľstvo na pondelkovom zasadnutí zobralo právomoc rozhodnúť o tomto návrhu všetkým mestským častiam. Na najbližšie zastupiteľstvo preložili aj schvaľovanie rozpočtu pre roky 2017 – 2019. Rozsiahla diskusia sa viedla aj o rekonštrukcii materských škôl Tatranská a Zádielska, ktorá je zatiaľ v pláne. V tejto veci bol kritizovaný najmä poslanec Rastislav Trnka, ktorý mal na starosti žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Ten nebol tomuto projektu pridelený.

Ako uviedol poslanec Michal Djordevič: "Ja som čakal jedno chlapské priznanie, že áno zlyhal som, my by sme mu odpustili. Bolo by na zváženie či peniaze za dva roky, čo bral z mestskej časti by vrátil v budúcnosti alebo nie. To je na jeho svedomí, ale preto sme ju nezobrali na vedomie, lebo čakáme na to, aby kontrolór potvrdil, aké boli naozaj reálne kroky a kto je za to zodpovedný, že sa tieto projekty nezrealizovali."

Projekt tak bude financovať magistrát, ktorý prispeje sumou 26 tisíc eur. K tejto téme sa vyjadril aj samotný poslanec Rastislav Trnka. Podľa jeho slov: "Prvým krokom ku predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok je mať vypracovanú projektovú dokumentáciu k rekonštrukciám, resp. zatepleniu. Táto súťaž na projektovú dokumentáciu prebehla ešte niekedy v minulom roku. Projektant začal pracovať na tomto projekte, pretože vyhral súťaž. Dokonca zaslal zmluvu ním podpísanú avšak potom sa nechválilo financovanie v zastupiteľstve projektovej dokumentácie z rozpočtu mestskej časti."

V jednom z bodov rokovania bolo aj konštatovanie Mestskej časti, že na jej území nie sú vhodné lokality na vybudovanie nových povrchových parkovísk a odporúčanie vybudovať mestu parkovacie domy. Podľa vyjadrení Otta Brixiho: "Na strane druhej treba povedať to, že mnohokrát sú očakávania politikou v súvislosti s výstavbou parkovacích domov, parkovacích státí podzemného typu viac politické a viac nereálne ako funkčné, lebo toto ani z hľadiska financií a priestoru nevieme ľuďom zabezpečiť a bolo by dobré, aby sme ľuďom dávali iba také typy sľubov, ktoré vieme splniť a to tiež len za predpokladu, že ľudia tieto typy aktivít od nás očakávajú, čo zjavne v prípade parkovacích domov nie je."

Rokovanie v tomto bode bolo do najbližšieho zastupiteľstva odložené s požiadavkou na dopracovanie materiálu o odborné stanovisko mesta Košice.

Poslanci Mestskej časti Staré mesto na zastupiteľstve viedli rozsiahlu diskusiu aj v súvislosti s realizáciou uzamykateľného stanovištia kontajnerov. Škultétyho ulica takéto stanovište bude mať. Ako pre TV KOŠICE povedal starosta MČ, Ľubomír Grega: "Začali sme práve tam. Ja pevne verím, že v dohľadnej dobe čím skôr začneme postupne uzamykať aj tie ostatné, aby sme nemali problémy, pretože tým, že sa to uzatvára v MČ Západ tak tí vyberači tých kontajnerov sa presunú k nám a intenzívne budeme pracovať na možnosti tých zapustených kontajnerov."

Za odvoz odpadu je zodpovedná aj spoločnosť Kosit, s ktorou plánujú poslanci stretnutie. "Je to otázka užšej spolupráce, pretože za to zodpovedný Kosit a my sa v priebehu budúceho týždňa stretneme s generálnym riaditeľom Kositu a budeme jednať o takýchto možnostiach ako to vyriešiť k spokojnosti občanov." Spoločenstvu vlastníkov bytov na Kuzmányho ulici poslanci len odporučili, aby požiadali o príspevok na uzamykateľné oplotenie kontajnerov. Na budúci rok chce pre tento účel vyčleniť Staré mesto sumu 4 tisíc eur.

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
816
videní
01:03
Váš tip
1654
videní


Facebook loginGoogle login