3164 videní
K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

VIDEO: EEI v meste zostane

TELEVÍZIA KOŠICE, 12.09.2016 18:09 | Spravodajstvo
Rokovanie košického mestského zastupiteľstva aj dnes sprevádzala búrlivá atmosféra.

Už krátko po siedmej ráno sa pred budovou magistrátu začali zhromažďovať Košičania nespokojní s aktuálnym stavom plateného parkovania, ktoré zabezpečuje firma EEI.
Tí, ktorí očakávali zrušenie rezidentských zón, boli sklamaní. Návrh poslanca Ota Žarnaya poslanci zamietli, rovnako nebude zvolané ani mimoriadne zastupiteľstvo.

Naopak schválený bol návrh primátora, podľa ktorého sa do parkovacieho systému zavedú úpravy podľa pripomienok občanov a mestských častí. Vzniknúť by mala spoločná firma mesta a EEI, ktorá bude v budúcnosti prevádzkovateľom parkovacieho systému.

Dnešný protest mal na prvý pohľad menšiu podporu obyvateľov, ako predošlé. Podľa aktivistov, kvôli zastrašovaniu zo strany mesta a polície.


Návrh primátora, ktorý bol schválený

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. ac) Štatútu mesta Košice

A.    berie na vedomie
stav implementovania nového systému parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10;

B.    žiada primátora
1.    pripraviť návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice za účelom jeho prerokovania v mestskom zastupiteľstve so zapracovaním pripomienok od poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach a obyvateľov mesta Košice vo vzťahu k regulácii parkovania v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 po ich analýze odbornými útvarmi mesta:

a) zníženie ceny za ročnú rezidentskú parkovaciu kartu (pre fyzické osoby aj pre právnické osoby),
b) predĺženie platnosti rezidentských parkovacích kariet vydaných občanom do 15. septembra 2016;  platnosť týchto parkovacích kariet bude predĺžená do 31. decembra 2017,
c) rozšírenie platnosti rezidentských parkovacích kariet na susediace rezidentské lokality,

d) cenové zvýhodnenie rezidentskej parkovacej karty pre dôchodcov, používajúcich motorové vozidlo,
e) rozšírenie možnosti získania rezidentskej parkovacej karty na byt pre obyvateľov mesta, ktorí vlastnia byt v rezidentskej lokalite, avšak trvalý pobyt majú v Košiciach mimo rezidentských lokalít (napr. nájomcov bytu alebo osoby s prechodným pobytom),
f) zníženie ceny za parkovanie návštevníkov (nerezidentov) v rezidentských lokalitách a rozšírenie parkovacích miest pre návštevníkov,
g) zníženie minimálneho časového limitu parkovania,
h) riešenie parkovacích miest pri sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích inštitúciách,
i) zohľadnenie ďalších pripomienok od obyvateľov mesta Košice,
pričom pri posudzovaní všetkých návrhov je potrebné mať prioritne na zreteli zabezpečenie parkovania pre všetkých rezidentov s trvalým pobytom v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v blízkosti ich bydliska;

2.    pripraviť  návrh založenia obchodnej spoločnosti (spoločného podniku), na zabezpečenie parkovania na území mesta Košice, ktorého zakladateľmi bude Mesto Košice a parkovacia spoločnosť.

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
495
videní
03:55
 
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
590
videní
01:01
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
409
videní
02:04
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
174
videní
01:05


Facebook loginGoogle login