K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Výzva aktivistov mestu: Petíciu overujte v súlade so zákonom

TELEVÍZIA KOŠICE, 09.11.2016 11:45 | Spravodajstvo
Petičný výbor ostro protestuje proti medializovanému spôsobu overovania a vybavovania petície Za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice, ktorým orgán samosprávy mesta hodlá kontrolovať petičné hárky v údaji o mieste pobytu osôb podporujúcich petíciu. Informoval o tom dnes vo vyhlásení predseda petičného výboru Igor Petrovčik. "Tvrdenie primátora mesta, že takými osobami môžu byť výlučne osoby s trvalým pobytom na území mesta Košice, je v rozpore s petičným právom garantovaným jednak Ústavou SR a rovnako tak petičným zákonom," vyhlásil Petrovčík.

Petíciu za zmenu koncepcie parkovania v Košiciach a kontroverzného všeobecne záväzného nariadenia podpísalo vyše 17 000 ľudí a petičný výbor ju v utorok odovzdal v podateľni košického magistrátu. V petícii ľudia žiadajú zriadenie mestského podniku na správu parkovacieho systému v meste Košice a požadujú zníženie ceny rezidentskej karty na päť eur, pričom majú aj ďalšie požiadavky.

Podľa petičného výboru v danom prípade niet žiadnych zákonných obmedzení, ktoré by bránili osobám s údajom o mieste trvalého pobytu mimo územia mesta Košice predloženú petíciu svojím podpisom podporiť. Ako uviedol Petrovčík, o tom bol primátor Košíc Richard Raši a adresát petície upovedomený v sprievodnom liste k odovzdávanej petícii. O prisúdení a neprisúdení petičného práva občanom vo vzťahu k miestu ich trvalého pobytu nerozhoduje mesto Košice ani jeho primátor, ale ústava a zákon, dodal Petrovčík.

"Dôrazne žiadame, aby predložená petícia bola vybavovaná a vybavená iba v súlade so zákonom a v medziach zákona. Medializované výstupy primátora Rašiho však skôr nasvedčujú opaku. Ním avizované rozsiahle kontroly údajov petície nad rámec zákona vzbudzujú oprávnenú domnienku, že jej skutočným cieľom je ospravedlniť predĺženie lehoty vybavovania tak, aby nebola zaradená na decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva podľa požiadavky petičného výboru," povedal Petrovčík.

Overenie platnosti prvých 1 000 podpísaných podporovateľov petície (minimálny počet, vyžadovaný podľa § 5d ods. 2 a ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve na povinné prerokovanie petície na zasadnutí obecného zastupiteľstva) postačuje na jej zaradenie do programu mestského zastupiteľstva. "Žiadame, aby prípadné nestíhanie skontrolovania celej petície do konania decembrového mestského zastupiteľstva nebolo zámienkou na predĺženie termínu vybavenia, ani na spochybnenie dovtedy neskontrolovaných podpisov podporovateľov," informoval Petrovčik. Petičný výbor vzhľadom na predpokladaný vysoký záujem verejnosti zúčastniť sa na prerokovaní petície na decembrovom mestskom zastupiteľstve žiada na to vytvoriť podmienky – zvolať plánované rokovanie mestského zastupiteľstva 12. decembra na 17. hodinu, petíciu zaradiť ako samostatný a v poradí prvý bod rokovania, vo vestibule magistrátu zriadiť videoprenos z rokovania pre tých, ktorí sa nedostanú z kapacitných dôvodov do rokovacej sály.

Petícia vznikla ako spontánny výraz nespokojnosti obyvateľov Košíc a okolia, ktorí búrlivo protestovali v uliciach proti koncepcii plateného parkovania podľa podnikateľských predstáv súkromnej spoločnosti EEI, s.r.o., ktorá nebola dobre pripravená a napriek tomu vstúpila do platnosti 1. júla tohto roku. Rozšírila doposiaľ spoplatnené centrum Košíc o zóny č. 1 – 10 na základe prijatého VZN, ktorá vzbudila obrovské protesty Košičanov. Niektorí občania sa VZN cítia diskriminovaní a obrátili sa na prokuratúru, aby preskúmala jeho zákonnosť viacerými podaniami. Jeden protest prokurátora voči diskriminačnému ustanoveniu VZN mesto už dostalo, ďalšia podania na prokuratúre sú v štádiu vybavovania. Mesto na základe pripomienok občanov a prokurátora kontroverzné VZN o parkovaní prepracúva s tým, že by o ňom mali rokovať poslanci na decembrovom mestskom zastupiteľstve.

Zdroj: SITA
Foto: TV KOŠICE
Tagy k reportáži

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1279
videní
02:29
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1072
videní
02:04
Bez komentára
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
3171
videní
08:01
Vieme prví
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
4219
videní


Facebook loginGoogle login