4940 videní
K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:
Váš tip

Je parkovisko podľa EEI drobná stavba?

TELEVÍZIA KOŠICE, 25.11.2016 15:55 | Spravodajstvo
Na Jantárovej ulici v Košiciach sa podľa podnetov od obyvateľov lokality, v piatok do zelene pustili stavebné stroje.

Podľa dostupných informácií, ide o výstavbu 13 nových parkovacích miest. Stavebníkom je spoločnosť EEI, s.r.o., stavba je realizovaná na pozemkoch s parcelnými číslami 1723/39 a 1689/51 v katastrálnom území Skladná. ( pod článkom sú vizualizácie predmetných parciel )

Stavebné povolenie vydalo 14. novembra 2016 mesto Košice, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií. Keďže ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, doručenie rozhodnutia sa uskutočňuje tzv. verejnou vyhláškou, čiže vyvesením rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Košice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia písomnosti, pričom lehota skončí až 6.12.2016. ( pod článkom sú fotografie rozhodnutia, ktoré je od 22.11.2016 vyvesené na úradnej tabuli na magistráte. )

Účastníci konania majú podľa § 54 správneho poriadku právo voči stavebnému povoleniu podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia/doručenia. Až po uplynutí spomínaných lehôt je stavebné povolenie právoplatné. Stavebník má zároveň povinnosť ( podľa bodu 24 stavebného povolenia ) nezačínať so stavbou, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Aktualizované 28.11. o 16.00

Podľa Lucie Chovanovej z EEI, nejde o čiernu stavbu, ale o drobnú stavbu, ktorá bola riadne ohlásená. Ako dodala, "aktuálne prebiehajúca výstavba parkovacích miest na Jantárovej ulici sa deje na základe platných ohlásení drobnej stavby. Celý projekt na danej ulici je rozčlenený na 4 časti. Tri stavebné objekty sú realizované na základe už spomínaných ohlásení drobnej stavby, konkrétne sú to objekty Jantárová, Jantárová 1 a Jantárová 3 - dohromady tu bude vybudovaných 14 parkovacích miest". Tieto ohlásenia boli podané ešte koncom júla a začiatkom augusta ich Mesto Košice schválilo.

Štvrtý objekt však podlieha v zmysle zákona stavebnému povoleniu, ak uplynú potrebné lehoty a povolenie bude udelené, začne sa s výstavbou 13 parkovacích miest, dodala Chovanová z EEI.

A ako je možné, že 14 parkovacích miest vzniká na základe ohlásenia drobnej stavby, a na ďalších 13 je už potrebné stavebné povolenie? V zmysle stavebného zákona je drobnou stavbou objekt s rozlohou maximálne 25 metrov štvorcových. Túto plochu stavba nedosiahne len vďaka tomu, že ide o 3 samostatné objekty. Aj keď pri výstavbe plôch v oboch prípadoch ide prakticky o tie isté stavebné práce.

Podobný problém riešili Košičania aj v auguste, keď pribudla "drobná" stavba na Krivej ulici.

 

KomentárePočet príspevkov: 1

 

pierre jantosovic25.11.2016 16:30:53

Pre biznis vsetko schvalia nase urady !

Podobné reportáže

 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1072
videní
02:04
Bez komentára
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
3171
videní
08:01
Vieme prví
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
4219
videní
 
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
962
videní


Facebook loginGoogle login