K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Prvý krok k rekonštrukcii mosta. KSK oslovil 3 firmy

TELEVÍZIA KOŠICE, 20.02.2017 11:46 | Spravodajstvo
Vo vestníku dnes Úrad pre verejné obstarávenie zverejnil "Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti". Predmetom je rekonštrukcia, resp. Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín, celkové odhadované náklady na rekonštrukciu sú 7 miliónov eur bez DPH ( takmer 8,5 milióna eur s DPH ).

Oslovené tri firmy, zmluvu chcú podpísať o mesiac
Obstarávateľ - Správa ciest Košického samosprávneho kraja v opise zákazky uvádza, že ide o realizáciu "v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti na moste II/ 547020 Ružín, pri ktorej došlo k deformácii a náhlej strate únosnosti mosta." Predmetom je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie s následným realizovaním stavebných prác na uvedenom moste. Oslovené boli tri subjekty: Inžinierske stavby, a. s.,  EUROVIA SK, a.s. a  STRABAG s.r.o., predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy s víťazom je 20. marec.

Most je uzavretý takmer dva mesiace
Most Správa ciest KSK uzavrela ešte začiatkom decembra 2016 pre nákladnú dopravu, následne od 24. decembra uzavreli most pre motoristov kompletne. V prevádzke je už len pre chodcov, ktorí ním do okamihu začatia rekonštrukcie môžu prechádzať, ale len na vlastnú zodpovednosť. Situáciu čiastočne rieši len sprístupnenie účelovej lesnej cesty, ktorú sa KSK snaží udržiavať a odstraňovať problémy s jej zjazdnosťou, podľa vyjadrení hovorkyne KSK Zuzany Bobríkovej z prvej polovice februára, práce a úpravy povrchu stáli zatiaľ viac ako 200 tisíc eur.

Intenzita dopravy úseku: 3400 áut za 24 hodín
Odstavený dopravný uzol bol priamym spojením s Košicami, podľa informácií z KSK bola intenzita dopravy pred jeho uzavretím 3399 áut za 24 hodín. Havarijným stavom mosta nastala kritická situácia pre obyvateľov obcí, ktoré využívali tento dopravný uzol a podľa informácií vo vestníku ÚVO, aj k obmedzeniu zásobovania liekmi, zdravotníckymi pomôckami ako aj k zhoršeniu dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti pre klientov tohto regiónu.

Čo hovorí zákon?
Priame rokovacie konanie sa vo verejnom obstarávaní využíva len vo výnimočných prípadoch. Pri použití predmetného postupu musí ísť o takú mimoriadnu udalosť, ktorá bezprostredne ohrozuje život a zdravie ľudí a nebola spôsobená verejným obstarávateľom, predmetnú mimoriadnu udalosť tento nemohol predvídať a na zamedzenie šírenia jej následkov nie je k dispozícii dostatočný časový priestor na účely zrealizovania iných postupov verejného obstarávania (verejnú súťaž, užšiu súťaž alebo priame rokovacie konanie).

Za dôvod na použitie predmetného postupu tak nemožno podľa zákona považovať nedostatky vyplývajúce zo zastaranosti a morálneho opotrebenia objektu, ktoré vznikali postupne a neboli následkom neočakávanej udalosti. Ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ mal o zlom stave objektu vedomosť dlhšie časové obdobie alebo zistené chyby neboli následkom jednorazovej mimoriadnej udalosti, ale následkom dlhodobého užívania objektu a jeho prirodzeného opotrebovania, nie je daný dôvod na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. c), resp. § 88 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

Rekonštrukcia bude hotová do konca roka?
Ako v pondelok na zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja informoval riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát, trvanie realizácie je plánované do konca tohto kalendárneho roka. "Budeme sa snažiť, aby táto lehota bola skrátená, ale, samozrejme, nemôžme to skrátiť na úkor bezpečnosti."

Most sa bude rekonštruovať postupne, potrebná bude stabilizácia svahov na brehoch prostredníctvom pilotáže. Technologicky sa podľa jeho slov nedá rekonštruovať objekt počas obmedzenej premávky vozidiel, most tak bude aj počas prác pre dopravu uzavretý. Bernát ďalej konštatoval, že prvou alternatívou bolo most zbúrať a postaviť nový. Realizácia by trvala dva - tri roky s nákladmi zhruba 30 miliónov eur. Napokon sa našlo rýchlejšie a lacnejšie riešenie navrhnuté statikom a verifikované ďalšími odborníkmi. "Tá rekonštrukcia bude v podstate spočívať v tom, že nad pôvodnou konštrukciou mosta sa postaví kompozitný nový most, ktorý sa spriahne s pôvodnou konštrukciou," povedal Bernát.

Most nad Ružínom má 50 rokov a od roku 2004 je jeho vlastníkom KSK. V rokoch 2015 - 2016 došlo postupne k zhoršeniu jeho stavu až na stupeň havarijný.

Zdroj: Vestník číslo 36/2017 - 20.02.2017, TASR, TV KOŠICE

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
896
videní
02:55
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
464
videní
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1241
videní
02:54
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1347
videní


Facebook loginGoogle login