5327 videní
K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:
Váš tip

Pamiatkári obnovu budovy na Mlynskej neschválili

TELEVÍZIA KOŠICE, 17.03.2017 18:10 | Spravodajstvo
V historickom centre Košíc - na Mlynskej ulici č. 13 - pred časom obnovili fasádu budovy. Pozornosť okoloidúcich púta už z diaľky výraznou tmavomodrou farbou. Takto upravená fasáda predajne podľa názoru a diskusií Košičanov rozhodne do historickej časti mesta nepatrí.

Objekt už nie je predajňou spoločnosti Ryba Košice
Objekt bol kedysi predajňou sortimentu spoločnosti Ryba Košice. Ako nám však v stanovisku napísala marketingová riaditeľka spoločnosti Iveta Štefánová, "od septembra minulého roka im táto obchodná prevádzka nepatrí". Súčasným prevádzkovateľom predajne Pán Ryba je TAXANE, s.r.o. Podľa výpisu z obchodného registra je firma personálne prepojená práve so spoločnosťou Ryba Košice - konateľom oboch spoločností je totiž Jozef Gima mladší. Pokúšali sme sa získať jeho stanovisko, keďže je aj jedným z dvoch vlastníkov budovy na Mlynskej 13. Na zaslané otázky – či tieto obnovovacie práce aj vizuál fasády schválili pamiatkári a či ho považuje za vhodný do historického centra – do uzávierky nereagoval. Oslovili sme teda mesto Košice, aj Krajský pamiatkový úrad.

Stavebný úrad o ničom nevedel
Podľa slov Jozefa Marka z košického magistrátu "Stavebný úrad v Starom meste neeviduje ohlásenie udržiavacích prác na objekte na Mlynskej č. 13 v Košiciach. Pritom pokiaľ je budova vedená ako nehnuteľná kultúrna pamiatka, je stavebník povinný ohlásiť aj udržiavacie práce na nej, čiže aj opravu fasády. K farbe fasády vydáva Krajský pamiatkový úrad záväzné stanovisko, t.j. určuje farebnosť fasády."

Práce zrealizovali bez vedomia pamiatkárov
Práce teda pravdepodobne boli zrealizované "načierno", t.j. bez potrebných povolení. Ako Jozefa Marko v písomnom stanovisku dodal "Krajský pamiatkový úrad zistil, že vlastníci začali neoprávnene realizovať obnovu severnej uličnej fasády stavby a zároveň ich vyzvali, aby práce bezodkladne prerušili a zdržali sa všetkých prác na kultúrnej pamiatke Mlynská 13 v Košiciach. KPÚ Košice považuje farbu fasády za nevhodnú."

Za priestupok podľa zákona hrozia sankcie
Podľa platnej legislatívy, celý prípad môže nakoniec skončiť aj sankciou. Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa totiž dopúšťa ten, kto vykonáva obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky bez rozhodnutia alebo záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu alebo nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí alebo v záväznom stanovisku. Krajský pamiatkový úrad mu v tomto prípade môže uložiť sankciu až do výšky 200 000 eur.

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

Váš tip
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
543
videní
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
6139
videní
Váš tip
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
2792
videní
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
2597
videní


FacebookloginGooglelogin