K obľúbeným
Pozrieť neskôr
Hodnotenie: Tvoje hodnotenie:

Rekonštrukcia mosta cez Ružín začne najskôr v máji

TELEVÍZIA KOŠICE, 10.04.2017 17:51 | Spravodajstvo
Výber zhotoviteľa na rekonštrukciu mosta nad vodnou nádržou Ružín je prerušený. Dôvodom je kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten skúma, či je zvolený priamy výber zhotoviteľa v súlade so zákonom, teda či na tento zvolený postup boli splnené všetky podmienky.

KSK: "Úrad pre verejné obstarávanie nám zakázal podpísať zmluvu s víťazom"
Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK), Ondrej Bernát: "Tým, že sme dostali list z Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý nám zakázal podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom, momentálne sú otvorené obálky s technickým riešením. V momente, keď nám Úrad pre verejné obstarávanie umožní pokračovať v procese výberu, tak vlastne otvoria sa obálky s cenovými ponukami."

ÚVO: "Kontrolu sme začali ešte vo februári, KSK ale nedodal kompletné podklady"
Podľa Úradu pre verejné obstarávanie je dôvodom zdržania len to, že Košický samosprávny kraj nedodal všetky materiály na prvýkrát. Takto posunul pôvodne 30 dňovú lehotu na kontrolu. Ako nám povedal Hovorca ÚVO, Ján Mažgút: "ÚVO kontrolu síce začal koncom februára, ale treba zdôrazniť, že pri výkone kontroly úrad vychádza vždy z kompletnej dokumentácie a minimálne táto podmienka splnená nebola, pretože pri prvotných kontrolných úkonoch bolo zistené, že dokumentácia nie je kompletná. Následne bolo kontrolovanému doručené dožiadanie o doplnenie tejto dokumentácie. Tá bola doplnená až začiatkom apríla."

Ak KSK zvolil postup v rozpore zo zákonom, celú súťaž budú musieť robiť znova
Výsledky kontroly by mali byť známe zhruba v polovici mája. Ak by ale kontrola nedopadla dobre, a zistilo sa porušenie zákona o verejnom obstarávaní, avizovaný termín ukončenia výstavby mosta cez Ružín, t.j. do konca tohto roka, by bolo zrejme ohrozený. "Tam by bol časový posun určte väčší. Nakoľko by bol verejný obstarávateľ nútený vyhlásiť súťaž nanovo. Určite je možné hovoriť aj o niekoľkomesačnom posune samotnej súťaže. Všetko ale záleží od toho, ako by verejný obstarávateľ zadefinoval jednotlivé podmienky, kritériá, resp. celý proces samotného verejného obstarávania," dodal Mažgút.

V procese výberu Úrad KSK oslovil tri firmy, ktoré predložili cenové ponuky. Ich výška zatiaľ nie je známa. Podľa pôvodných predpokladov sa mala zmluva s víťazom obstarávania podpísať v marci. Odhad nákladov na rekonštrukciu je 8,5 milióna eur.

Čo hovorí zákon?
Priame rokovacie konanie sa vo verejnom obstarávaní využíva len vo výnimočných prípadoch. Pri použití predmetného postupu musí ísť o takú mimoriadnu udalosť, ktorá bezprostredne ohrozuje život a zdravie ľudí a nebola spôsobená verejným obstarávateľom, predmetnú mimoriadnu udalosť tento nemohol predvídať a na zamedzenie šírenia jej následkov nie je k dispozícii dostatočný časový priestor na účely zrealizovania iných postupov verejného obstarávania (verejnú súťaž, užšiu súťaž).

Za dôvod na použitie predmetného postupu tak nemožno podľa zákona považovať nedostatky vyplývajúce zo zastaranosti a morálneho opotrebenia objektu, ktoré vznikali postupne a neboli následkom neočakávanej udalosti. Ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ mal o zlom stave objektu vedomosť dlhšie časové obdobie alebo zistené chyby neboli následkom jednorazovej mimoriadnej udalosti, ale následkom dlhodobého užívania objektu a jeho prirodzeného opotrebovania, nie je daný dôvod na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. c), resp. § 88 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

KomentárePočet príspevkov: 0

Nie je pridaný žiaden komentár.
Neváhaj a vyjadri svoj názor k reportáži.

Podobné reportáže

 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
284
videní
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
1286
videní
Bez komentára
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
4237
videní
01:31
Bez komentára
 
Tagy k reportáži
Pozrieť neskôr
K obľúbeným
3205
videní
01:38


Facebook loginGoogle login